Иновативен форум „Изкуственият интелект в образованието“

На 26.06.2024 година се проведе иновативен форум „Изкуственият интелект в образованието“. Организатор на събитието е ПГЕЕ- Пловдив, с любезното домакинство на НТС – Инженеринг, гр.Пловдив.
Отчетени бяха резултатите от въвеждането на изкуствения интелект като елемент на STEM в 8 клас, чрез демонстрация на проекти, изработени от ученици. От 2023 година гимназията е за втори път определена за иновативно училище.
Гости на събитието бяха: проф. Станимир Стоянов и доц.Венета Табакова от ПУ ‘Паисий Хилендарски“, Владимир Кършев- старши експерт по ИТ от РУО – Пловдив, доц.Георги Врагов- СМБ, представители на Комерц банк и Тракия иновативен хъб, както и учители и ученици от гимназията.
Може да бъде изображение с 6 души и храм
Може да бъде изображение с 5 души и текстово съобщение
Може да бъде изображение с 5 души и текстово съобщение
Може да бъде изображение с 2 души и текстово съобщение
Може да бъде изображение с 3 души, хора, които учат и текстово съобщение
Може да бъде изображение с текстово съобщение