62 години ПГЕЕ

Професионална гимназия по електротехника и електроника – гр. Пловдив отбеляза 62-та годишнина от своето създаване . Този празник не е повод да припомним историята на институцията, той е свидетелство за отдадеността, упоритата работа и постоянството на всеки от училищната общност.
От самото си създаване през 1962 г. ПГЕЕ се превърна във водещо учебно заведение в областта на електротехниката, електрониката, компютърните науки.
В знак на признателност за изключителния им принос за развитието на ПГЕЕ, инж.Камелия Стоянова-директор на гимназията, връчи грамоти на всички ученици, които активно са участвали в училищния живот, в състезания и конкурси и са допринесли за издигането на престижа на гимназията.
Може да бъде изображение с 2 души и кларинет
След церемонията празникът продължи с театралната постановка „Тайната вечеря на Дякона Левски“ от Стефан Цанев. Тази пиеса е избрана не само заради нейното литературно и историческо значение, но и защото отразява ценностите, които ПГЕЕ отстоява: смелост, почтеност и отдаденост на по-голямото благо.
Честит празник!
Може да бъде изображение с 9 души