Национален форум EduBurgas „Вдъхновители на образователни трансформации“.

В Бургас започна второто двудневно издание на големия национален форум, посветен на изкуствения интелект и социално-емоционалното учене – EduBurgas „Вдъхновители на образователни трансформации“.
Целта на форума е да промотира иновации и повишаване на качеството на образованието.
Събитието привлече водещи експерти в областта на информационните и образователните технологии, университетски преподаватели, технологични експерти, педагогически специалисти.
ПГЕЕ взе участие в секцията за ученически проекти и работилници.