Шести ученически конкурс по философия и история „Заедно можем“

В Шестия ученически конкурс по философия и история „Заедно можем“ – 2024 година, организиран от СУ „Вела Благоева“ – гр.Велико Търново, Даниела Маринова от 9 б. клас на ПГЕЕ е отличена с грамота и заема 9-то място от 73 участници от цялата страна във възрастова група VIII -IX клас. Ръководител на Даниела Маринова е госпожа Ангелина Шикова- учител по философия, която също е отличена с грамота.