„ПРЕДПРИЕМАЧЪТ В МЕН“

Защо е необходим празник на предприемачеството?

Защото предприемачеството е бизнес дисциплината на 21 век.

Защото определено прагматичния характер на предприемачеството изисква активни методи на обучение.

Защото успешното усвояване на основните знания и отчасти умения в областта на предприемачеството и мениджмънта би помогнало на учениците за по-доброто професионално и личностно израстване, за по-голяма независимост и за повишаване на жизнения им статус.

Кулминацията в това обучение в ПГЕЕ е усвояване на знания и умения за генериране на предприемачески идеи, за стартиране  на нов бизнес и необходимите разчети за икономическата му пригодност. Всеки ученик получава в началото на втория срок индивидуално задание за написване на бизнес план на избран от него вид бизнес съобразно личните интереси. Всички бизнес планове се пишат с цел получаване на кредит от банка.

Училищна комисия селектира следните участници и бизнес планове за празника на предприемачеството със състезателен елемент:

 1. 11 – А
 • Емил Ангелов Стефанов „Финансиране на фирма с предмет на дейност производство на биопродукти“

DSC00093

 1. 11 – В
 • Йордан Апостолов Гърмидолов „Финансиране на фирма с дейност производство на водни помпи“
 1. 11 – г
 • Цветомир Валентинов Вълчев „Финансиране на фирма за производство на сладкарски изделия“
 • Петър Асенов Господинов „Финансиране на фирма с предмет на дейност изграждане на оказион“
 1. 11 – д
 • Асен Сали Кадир – „Финансиране на фирма за преработка на автомобилни гуми чрез пиролиза“

DSC00094

 • Никола Емилов Бърдуков „Финансиране на фирма с дейност построяване на футболен стадион с 20 раб. места в гр. Пловдив“
 1. 11 – е
 • Емилия Иванова Къндева „Финансиране на фирма за изграждане на боулинг клуб“

18127_941181302581432_6797067962683975967_n

 • Калоян Владиславов Владимиров „Финансиране на фирма с предмет на дейност инсталиране на системи от типа „Възобновяеми енергийни източници“
 1. 11 – ж
 • Лилия Йорданова Талева – „Финансиране на фирма с предмет на дейност „Салон за красота“

Гостите на празника формираха и комисията за оценка и класиране

 1. Г-жа Ганка Петрова, пом. директор в Математическата гимназия, преподавател по икономика и предприемачество
 2. Г-жа Катя Иванова – гл. счетоводител на ПГЕЕ
 3. Г-жа Дръндарова – ст. учител по икономически дисциплини в Национална търговска гимназия
 4. Г-н Гинин – EVN, КЕЦ Пловдив, Север, ръководител група обслужване на клиенти

DSC00092

 

Критерии за оценяване:

 • Иновативност на бизнеса
 • Приложимост в икономическата среда
 • Опазване на околната среда
 • Използвана стратегия за получаване на печалба
 • Възможности за развитие на бизнеса
 • Използвана презентационна стратегия

 

Комисията излъчи тримата наградени на І-во, ІІ-ро  и ІІІ-то място.

 

Поздравявам всички участници и блестящото им представяне!

 

Инж. Снежана Тодорова преподавател по предприемачество в ПГЕЕ