Денят на Европа

Всяка година ПГЕЕ -гр. Пловдив отбелязва Деня на Европа, посветен на мира, единството, европейските ценности и култура. На този ден се чества годишнината от историческата Декларация на Шуман, в която се излага неговата идея за нова форма на политическо сътрудничество в Европа, която би направила войната между европейските народи немислима. Предложението на Шуман се счита за началото на това, което днес наричаме Европейски съюз.
Като училище посланик на Европейския парламент, ПГЕЕ-гр. Пловдив се включи в кампанията за повече информираност и упражняване правото на младите хора да гласуват на 09.06.2024 г. Това е възможност всеки да упражни гражданското си право и да определи какви трябва да бъдат приоритетите на Европейския съюз през следващите пет години.
На 09 май ПГЕЕ стартира инициативата ,,Месец на Европа“, в която ще вземат участие ученици от Училищния парламент, клуб ,,Европа и ние“, ученици бенефициенти по програма Еразъм +, както и педагогически специалисти, участвали в мобилности в страни членки на ЕС.
По повод Деня на Европа учениците от единадесетите класове се запознаха с презентация за работата на Европейския парламент, европейските структури и дейността на евродепутатите. Беше засегната темата за предстоящите европейски избори, както и важността всеки да упражни правото си на глас.