Участие в младежка програма по дигитално гражданство на Българската асоциация по киберсигурност (БАК

Ученици от ПГЕЕ – гр. Пловдив участват в младежка програма по дигитално гражданство на Българската асоциация по киберсигурност (БАК). Организацията има за цел да изгради общност от младежи на възраст 14-18 години, които развиват и популяризират сред своите връстници компетентности, свързани с киберсигурността, активното гражданство и кариерното ориентиране.
Обучението стартира с логически игри свързани с киберсигурността.
Обсъдени са въпроси като, например: „Какво представлява киберсигурността?“
Бяха симулирани реални ситуации свързани с Киберсигурността.
Учениците дискутираха върху темите: Как мога да проверя дали един приятел представящ се онлайн, наистина представя достоверна информация?
Как да проверявам? Проверява се профилната снимка дали е фалшива.
Разговорът бе свързан със снимките, които публикуваме в социалните мрежи. Така можем да споделим лична информация, което е опасно…..
Може да бъде изображение с 9 души и хора, които учат
Може да бъде изображение с 14 души, хора, които учат и текстово съобщение