Форум на иновативните училища за южен централен район

На 18.04 и 19.04 в гр. Смолян се проведе регионален форум на иновативните училища за южен централен район.
ПГЕЕ- гр. Пловдив, като иновативно училище, участва с темата за „Изкуственият интелект като елемент от STEM“. Това е и одобрената иновация на гимназията до 2027 година.
Може да бъде изображение с 2 души, дайс и текстово съобщение