Участие в изданието „Добрите практики на фокус“

Днес се проведе поредното издание на „Добрите практики на фокус“, организирано от Prepodavame.bg и фондация „Заедно в час“.
🌟Ученици и учители от ПГЕЕ- Пловдив взеха участие в работилници, което е част от получена награда на Yettel за Снежана Минчева и Илия Вълканов от IX а клас от есенното предизвикателство: Дигитални умения в ерата на изкуствения интелект.
🌿📚✨ Нова вълна на екологична осъзнатост се прояви в действие!
🌟 На тази вълнуваща среща беше представен STEM проектът „Отпадъците в нашата класна стая“.
💡 Учениците Мария Шопова, Снежана Минчева и Даниела Трайкова от IX А клас представиха пред аудиторията проекта си „Да се научим да рециклираме“, свързан с темата.
🌱💡🎓 Техният ентусиазъм и харизматично присъствие впечатли силно участниците, а презентацията им остави безмълвна аудиторията.
🌟💚 Благодарим на всички, които се включиха и подкрепиха това важно събитие за развитието на екологичната осъзнатост сред учениците и общността!
В поредното издание на добрите практики участие взеха и Марина Петрова, инж.Здравка Георгиева, инж.Тодорка Добрева, Савелия Бечева и Мария Проданова, учители от ПГЕЕ- Пловдив.
Всички са удовлетворени от днешното събитие с фокус към иновациите и бъдещите технологии.
Може да бъде изображение с 9 души и текстово съобщение
Може да бъде изображение с 2 души и текстово съобщение