Участие в изложението „Дни на професиите“

ПГЕЕ участва в двудневно изложение на професионалното образование „Дни на професиите“ в Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс 19.04-20.04.2024 година.
Бъдещите гимназисти и техните родители могат да задават въпроси и да получат съвети за своето професионално ориентиране, както и да се запознаят с професиите и специалностите, които ПГЕЕ предлага.
Може да бъде изображение с 13 души и текстово съобщение
Може да бъде изображение с 6 души и текстово съобщение
Може да бъде изображение с 3 души, детска играчка и текстово съобщение
Може да бъде изображение с 1 човек, детска играчка и текстово съобщение