Сътрудничество със Commerzbank

Тази седмица беше подписан договор за дуално обучение между Commerzbank и Професионална гимназия по електротехника и електроника в Пловдив. Те ще бъдат наши партньори в дуалното обучение. На срещата присъстваха инж.Камелия Стоянова-Директор на ПГЕЕ, инж. Елена Динчийска- Заместник-директор по УПД, Изпълнителният директор Markus Kroeger, Bajwa, Jaisreet, професор Велко Илчев от Технически университет- гр.София, студенти от Технически университет- гр.София, които споделиха своя опит и подкрепа от Комерц банк по пътя на своето професионално израстване и други служители.
Благодарим на новите ни партньори от Commerzbank , защото това ще бъде добра възможност за развитие на учениците от специалност „Компютърни мрежи“ и дуалното обучение в гимназията.
Може да бъде изображение с 10 души
Може да бъде изображение с 10 души и текстово съобщение