Училище посланик на Европейския парламент

Вече четвърта година ПГ по електротехника и електроника – гр. Пловдив е Училище посланик на Европейския парламент. Гимназията реализира множество инициативи на училищно, регионално и национално ниво, насочени към запознаване на учениците с правата им като граждани на ЕС, ролята на Европейския парламент, както и бъдещето на ЕС и неговите политики.
Като част от програмата, ученици от IX и Х клас от ПГЕЕ, с ръководител Илия Маринчешки – педагогически съветник и старши посланик, са на тридневно посещение в Европейския парламент в гр. Брюксел, Белгия.
По време на своята визита учениците ще посетят пленарната зала, ще участват в лекция за дейността на Европейския парламент, ще посетят музея на Европейската история и ще се срещнат с Андрей Слабаков.