Мобилност в Дания

4 педагогически специалисти от ПГЕЕ осъществиха мобилност по програма „Еразъм+“, ПОО в гр.Копенхаген, Дания, за да развият своите комуникативни умения, да споделят опит и добри практики по професионална подготовка с колеги от други страни.
Участието в обучението допринесе за разширяване на педагогическите умения и компетенции на участниците.
ПГЕЕ- гр.Пловдив притежава акредитация по програма Еразъм+.
Може да бъде изображение с 4 души и текстово съобщение