ГОЛЯМ ПОВОД ЗА РАДОСТ НА XXIV СЕКЦИЯ НА УЧЕНИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

На 3 април в к.к. Боровец нашите скъпи ученици Габриел Ликов и Георги Шишков от XI клас с проект „Чарли“ и Евгени Данаилов от XII клас с проект „Архитектура“ получиха грамоти за отлично представяне и медали. Ръководители на учениците са Магдалена Мъглижанова и Мариана Христозкова.
Кристина Мъглижанова и Петя Пашова от VIII клас, които са част от женския отбор на ПГЕЕ с проект „Растенията в Космоса спасяват Земята“ получиха грамота за много добро представяне. Техен ръководител е Магдалена Мъглижанова.
Атанас Георгиев от XII клас с проект „Достъпна библиотека“ също получи грамота за много добро представяне, с ръководител Катя Семкова.
Ученическата секция на института по математика и информатика събира мотивирани ученици от цялата страна, съвместно със Съюза на математиците в България, Фондация „Еврика“, Международна фондация „Св.св.Кирил и Методий“, Институт по математика и информатика при БАН.
Щастливи сме и признателни към учениците и техните ръководители за положения труд, ангажираност и постигнати успехи!