Конкурс „Да запазим децата на пътя“

Конкурс за рисунка или плакат на тема: “ Да запазим децата на пътя“ с ръководител инж. Иван Топалов
Няма налично описание на снимката.