ПГЕЕ С ПЪРВИ МЕСТА НА КОНКУРС ЗА ПУБЛИЧНА РЕЧ СРЕЩУ ЕЗИКА НА ОМРАЗАТА

На 03.04.2024 г. бяха наградени победителите в Конкурса на Фондация за регионално развитие „Рома – Пловдив“ и Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.
Снежана Минчева от 9. А клас бе наградена с първа награда, а съученичката ѝ Мария Шопова зае второ място. Момичетата получиха грамоти и материални награди, но тъй като в момента са в Милано по проект Еразъм+, наградите им бяха приети от съученичките им Кеми Колева и Даниела Маринова.
Ръководителите на Снежи и Мария – госпожа Марина Петрова и госпожа Ангелина Шикова, благодарят за ентусиазма, отделеното време и желанието да участват в конкурси извън професионалната им насоченост и са изключително щастливи от високата оценка на журито за таланта и високия стил на писане.
На 08.04.2024 г. в Дома на Културата „Борис Христов“ отличените публични речи ще бъдат допълнително наградени на официално събитие, организирано от Община Пловдив. Госпожа Камелия Стоянова – директор на ПГЕЕ – Пловдив, изказва своите благодарности и адмирации, както и задоволството си от високите постижения на учениците на ПГЕЕ не само по отношение на технологиите и спорта, но и в областта на хуманитарните и обществените науки.
Може да бъде изображение с квитанция за билет и текст, който гласи 'Iceland 心 Liechtenstein Norway grants програма, „местно намаляване бедността подобрено включване язвими групи" конкурс за публична реч срещу езика на омразата проект "създаване център 3.002-0006, финансиран интегрирани социални здравни финансирана икономическо пространство програма "местно развитие, намаляване уязвими европейското 14-2021г. грамота първа награда снежана минчева пловдив, април 2024 г. асен KapaM председател уснаф зарегнонално развитне „рома-'
Може да бъде изображение с 1 човек, учене и текстово съобщение
Може да бъде изображение с текст, който гласи 'SMM Iceland 心 Liechtenstein Norway grants програма местно развитие, намаляване бедността включване уязвими групи" конкурс за публична реч срещу езика на омразата проскт създаване център интегрирани социални дравни договор BGLD- 3.002-0006, оинансиран програма местно намаляване бедността подобрено включване групи" финансирана финансов механизъм икропеиското икономическо пространство 2014 2021г. грамота втора награда мария шопова пловдив 3 април 2024 Acen председател A регнонално развітне рома'
Няма налично описание на снимката.