Ученици от ПГЕЕ на европейска мобилност

Ученици от XI клас осъществяват мобилност в гр.Слима, Малта по електроника, роботика и програмиране.
Ученици от IX и X клас ще бъдат обучени по теми свързани с киберсигурността в гр. Милано, Италия.
Предвидена е богата културна програма и за двете групи.
ПГЕЕ- Пловдив притежава акредитация по програма Еразъм+, Професионално образование и обучение, както и по Училищно образование до 2027 година.
Няма налично описание на снимката.
Няма налично описание на снимката.Няма налично описание на снимката.