Международен ден на физиката, космонавтиката и авиацията

ПГЕЕ отбеляза Международния ден на физиката, космонавтиката и авиацията с посещение на ТУ – София, филиал Пловдив.
Инициативата започна с онлайн лекция нa инж. Мирослав Атанасов, който работи в групата по трансфер на сноповете в ускорителния комплекс на ЦЕРН. Темата на лекцията „Проектиране, конструиране и експлоатация на нормално проводящи електромагнити и електростатични рефлектори в радиоактивни среди и в условията на свръхвисок вакуум“ беше интересна за нашите възпитаници.
На учениците бяха обяснени предизвикателствата пред науката и технологиите при управлението на елементарни частици в електрично и магнитно поле.
След лекцията учениците посетиха учебните лаборатории на университета, където наблюдаваха демонстрации на изследване на аеродинамичните характеристики на летателни апарати, техническите показатели на електромобили на диностенд и други.
Няма налично описание на снимката.
Няма налично описание на снимката.
Няма налично описание на снимката.