Световния ден на рециклирането

Учениците от ПГЕЕ отбелязаха Световният ден на рециклирането – инициатива, която ни напомня за ролята на нашите действия и навици върху бъдещето на планетата.
Учениците от VIII б и VIII в клас с ръководители г-жа Мария Проданова, г-жа Савелия Бечева и г-жа Мария Миланова разработиха и представиха STEM – проекти по темата „Рециклиране“ на български и английски език.
Ученици от Х а клас – Георги Веселинов и Момчил Калестров, създадоха информативен сайт на еко тематика с разработки на ученици през годините и възможност за попълване на онлайн анкета.
Организирана бе изложба-конкурс, която насочи вниманието към намаляване на количеството отпадъци. Всички участници проявиха творчество и изобретателност в представените предмети, като се откроиха проектите на Tодор Бимбалов– IX ж клас, Антоан Русинов – Х б клас, Янко Самарев- IX e клас и Иво Абрашев- Х б клас.
Учениците на ПГЕЕ за пореден път доказаха, че са загрижени за бъдещето на планетата и за начина по който живеем, както и за личния пример, който даваме като активни граждани на обществото!
Няма налично описание на снимката.
Няма налично описание на снимката.
Няма налично описание на снимката.
Няма налично описание на снимката.
Няма налично описание на снимката.
Няма налично описание на снимката.
Няма налично описание на снимката.
Няма налично описание на снимката.
Няма налично описание на снимката.