Учениците на ПГЕЕ посетиха театралната постановка „Спасителят“

По покана на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Община Пловдив учениците на ПГЕЕ, гр. Пловдив посетиха театралната постановка „Спасителят“ с участието на Ивайло Захариев, Ивана Керанова, Вера Среброва и Валентин Балабанов.
Представлението е част от кампания за превенция на зависимости и показва нагледно причината за тях и последствията след това. В края на представлението Ивайло Захариев проведе дискусия с нашите ученици по темата за зависимостта, споделяйки и своята лична история.
Няма налично описание на снимката.
Няма налично описание на снимката.