Участие в кръгла маса „Бизнес и наука в секторите Електроиндустрия и ИКТ. Перспективи и предизвикателства в регион Пловдив“

На 30 май 2024 г. (четвъртък) от 11:00 ч. в зала „Марица“ във фабриката на фирма „Шнайдер Електрик България“ ЕООД се проведе кръгла маса на тема „Бизнес и наука в секторите Електроиндустрия и ИКТ. Перспективи и предизвикателства в регион Пловдив“. Участниците дискутираха бъдещите тенденции и перспективи в секторите електроиндустрия и ИКТ. Специално внимание беше обърнато на дигитализацията и автоматизацията като ключови фактори за растеж.

Събитието беше организирано от Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) и Центъра за компетенции „КВАЗАР“ при Института по роботика на БАН. В дискусионния панел бяха засегнати теми, свързани с бизнес климата в регион Пловдив и кризата с кадрите. Изпълнителният директор на БАСЕЛ, дипл. инж. Орлин Димитров, повдигна въпроса за по-тясно взаимодействие между бизнеса и университетите и професионалните гимназии.