Посещение във фирма ОПТИКС АД

Ученици от XIIe клас, специалност Микропроцесорна техника, посетиха фирмата ОПТИКС АД. Фирмата е водещ български и европейски производител на оптични, оптико-механични и оптико-електронни възли и изделия с военно и гражданско предназначение. По време на посещението, учениците имаха възможност да се запознаят с най-новите технологии и процеси в производството на оптико-електронни системи, като видяха на практика как се създават високотехнологични продукти. Впечатлени от проявения интерес и знанията на учениците, представителите на фирмата предложиха стажантска програма на няколко от тях, като така им дадоха възможност за по-нататъчно професионално развитие и реализация в сферата.

 

JOBS.BG - Профил - ОПТИКС АД