Изложение на професионалното образование „Дни на професиите“

ПГЕЕ участва в двудневно изложение на професионалното образование „Дни на професиите“ в Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс. Бъдещите гимназисти и техните родители можеха да задават въпроси и да получат съвети за своето професионално ориентиране, както и да се запознаят с професиите и специалностите, които ПГЕЕ предлага.