Презентиране на професионалното образование и провеждане на STEM урок пред децата от Детска градина „Мирослава“ и ДГ „Буратино“ – гр. Пловдив

Представянията в детските градини целят да запознаят децата с разнообразните възможности, които професионалното образование предлага, чрез увлекателни и достъпни методи. Те имат за задача да стимулират интереса към технически и професионални умения от ранна възраст чрез демонстрации и практически примери, които са адаптирани за детската аудитория. Освен това, тези представяния насочват децата към ранно осъзнаване на различните професии и специалности, което може да мотивира бъдещия им интерес към професионално обучение. Те предоставят основа за изграждане на положителни нагласи към професионалното образование, като същевременно информират и родителите за възможностите и предимствата, които то предлага.