ПЪРВО СЪСТЕЗАНИЕ ПО КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ В ПГЕЕ – ПЛОВДИВ

На 06.03.2015 година в ПГЕЕ – Пловдив се проведе училищно състезание по компютърни мрежи за ученици от XI и XII клас. Състезанието се проведе в два модула, като учениците от XI и XII клас се конкурираха в една състезателна група. Участваха общо 70 ученици, повечето от които се обучават в специалностите „Компютърна техника и технологии” и „Компютърни мрежи”. В първия модул участниците положиха общ тест, измерващ компетентностите им по предмета компютърни мрежи и уменията им за технически превод на компютърна задача. Във втория модул, най-добре представилите се участници от първия, проектираха компютърна мрежа с помощта на Packet Tracer. Класиралите се на първо, второ и трето място ще продължат участието си в Националното състезание по Компютърни мрежи, заложено в календара на МОН. Всички, отлично представили се в теста и практическата задача, получиха сертификати и отлични оценки по предмета.

123456

Комисия по оценяване:
Председател – инж. Тошко Тодоров – представител от бизнеса, Кабелна телевизия N3

Състезание по мрежи

Членове:
инж. Камелия Стоянова – помощник-директор
инж. Атанас Атанасов – главен учител практическо обучение
инж.Ивайло Драгнев – младши учител практическо обучение
инж. Здравка Георгиева – учител по информатика
инж. Любомира Вълкова – старши учител по проектиране на ел. схеми
Максим Савов – системен администратор
Кристиян Ангелов – ученически съвет
Живка Василева, Нели Благоева, Бойка Борисова, Лилия Тонева – учители по английски език

12345

Класиране на участниците:
I място – Асен Кадир – XI д клас
II място – Ангел Терзиев – XI д клас
III място – Георги Елинчев – XII д клас и Кирил Наков – XI д клас1234

 

В края на състезанието директора на ПГЕЕ – Пловдив г-жа Стоянка Анастасова изрази задоволството си от постиженията на участниците в състезанието и връчи грамотите на класиралите се с пожеланието да запазят своите ентусиазъм, упоритост и стремеж към високи постижения.
Организаторите на състезанието – инж. Камелия Стоянова и инж. Здравка Георгиева, благодариха на всички за активното участие.

1234567

 

 

asdasd