Реализиране на кампанията „Презентиране на професионалното образование“

Осъществени са множество посещения в основни училища на територията на град Пловдив. Целите на посещенията в различните основни училища включват запознаване на учениците с разнообразните кариерни възможности, които професионалното образование предлага и представяне на ключовите за икономиката специалности и професии. Освен това, се цели насочване на учениците към избор на приоритетни за икономиката на региона специалности и стимулиране на интереса към технически и професионални умения чрез демонстрации и практически примери. Подчертава се значението на професионалните умения за икономическото развитие и иновациите, както и ролята на професионалното образование в съвременната икономика и общество.Посещенията са извършени, както следва:

  • ОУ „Райна Княгиня“ – гр. Пловдив (19.03.2024 г.)
  • ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджиян“ – гр. Пловдив (27.03.2024 г.)
  • ОУ „Васил Левски“ – гр. Пловдив (28.03.2024 г., 09.05.2024 г. – за родители)
  • ОУ „Яне Сандански“ – гр. Пловдив (10.04.2024 г.)
  • ОУ „Драган Манчов“ – гр. Пловдив (23.04.2024 г.)
  • ОУ „Тодор Каблешков“ – гр. Пловдив (29.04.2024 г.)
  • ОУ „Княз Александър I“ – гр. Пловдив (15.05.2024 г.)

През месец юни предстоят посещения и в ОУ „Стоян Михайловски“, ОУ „Васил Петлешков“, ОУ „Елин Пелин“, ОУ „Д-р Петър Берон“ и ОУ „Кочо Честеменски“.

С атрактивни демонстрации в областта на електрониката и електротехниката, компютърните и софтуерните науки вдъхновяват учениците от основните училища за професиите на бъдещето младежи от ПГЕЕ. Мобилната работилница „Електро криейт лаб“ дава възможност на децата да се забавляват, докато усвояват важни умения.