Разработване на рекламни материали

Изработените рекламни материали целят информиране на учениците, родителите и обществеността за възможностите, които професионалното образование предлага. Те трябва да представят ключовите за региона специалности и професии, които имат значима роля в икономиката и за които се очаква бъдещ недостиг на пазара на труда. Рекламните материали трябва да стимулират интереса към технически умения чрез привлекателни и достъпни визуални и текстови елементи. Те акцентуват върху уменията на 21 век, важни за икономическото развитие и иновациите и представят ролята на професионалното образование в съвременната икономика и общество.

Брошура прием 24/25
Брошурата за мобилната работилница „Електро Криейт Лаб“