Срещи с предприемачи и лектори от Гражданско движение „Будител“

В периода 12.02.2024 г. – 16.02.2024 г. се осъществиха осем срещи на VIII класове с лекторите от Гражданско движение „Будител“. Те имаха среща с предприемачите Руслан Тенчев – директор на фирма ЕСКАТЕК България ЕООД, възпитаник на ПГЕЕ, Георги Гатев – кмет на район Тракия, Борислав Христолов – представител на мениджмънт борда на BTL Industries в България, Александър Иванов – мениджър на фирма Комет Електроникс, Димитър Димитров – собственик на фирма Райт пак трейдинг ООД, инж. Станислав Илиев – ръководител на хардуерния отдел на фирма Оптикс, възпитаник на ПГЕЕ и Георги Петков – основател и член на ГД Будител, и мениджър в БТЛ.