„ЕРАЗЪМ +УЧИТЕЛКА МОБИЛНОСТ“ по проект 2023-1-BG01-KA121-VET-000124590

„ЕРАЗЪМ +УЧИТЕЛКА МОБИЛНОСТ“ по проект 2023-1-BG01-KA121-VET-000124590 ще се осъществят 2 мобилности в гр Сплит, Харватия на тема: „Explore the world of Artificial Intelligence & ChatGPT for Teachers“, за периода 07.07.2024 г. – 15.07.2024 г.

За мобилността могат да кандидатстват педагогически специалисти, администрация и управленски екип, с предимство при селекцията са препдавателите по ПОО и ЧЕП.

Кандидатите подават до координатора на проекта:

  1. Заявление за участие в мобилност по програма „Еразъм+“ (приложение 6);
  2. Професионално портфолио;
  3. Мотивационно писмо.

Електронно документите се изпращат като прикачен файл към имейл erasmus.pgee@gmail.com или се предават на координатора на проекта до 20.05.2024 г. (понеделник), включително.

Заявление