Свободно място за ученик в 8 ,,з“ клас, специалност ,,Микропроцесорна техника“, обучение чрез работа, дуална система на обучение

Свободно място за ученик в 8 ,,з“ клас Специалност: „Микропроцесорна техника“, обучение чрез работа, дуална система на обучение . Мястото е свободно за учебната 2023/ 2024 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Заявление до Директора.
  2. Свидетелството за основно образование-копие
  3. Медицинско свидетелство.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: от 08.04.2024 г. до 10.04.2024 г. включително., от 08:30ч. до 16:30ч. в канцеларията на гимназията, ет. 2, Мариана Русева – ЗАС* Класирането на кандидатите е по бал, съгласно нормативните изисквания на Наредба №10 /01.09.2016г. на МОН.

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КЛАСИРАНЕТО: до 12:00 часа на 12.04.2024 г.