Среща с лекторите на Гражданско Движение „Будител“

През изминалата седмица осемте пътя на 8 от лекторите на Гражданско Движение „Будител“, стигнаха до учениците от ПГЕЕ Пловдив. Учениците от 8 паралелки имаха възможността да опознаят практическия опит на Руслан Тенчев, Георги Гатев – кметът на Тракия, Борислав Христов, Александър Иванов, Милен Найденов, Димитър Димитров, Станислав Илиев и Жоро Петков. Предприемачеството и родолюбието, успеха и щастието, всички тези теми бяха разгърнати в срещите с екипа на нашето сдружение. Вярваме, че тези ученици ще намерят своя път и реализация,тук, в нашата Родина.

Организираната среща е част от проекта „Модернизация на професионалното образование и обучение“.

Съдействието на лекторите от Гражданско Движение „Будител“ в предаването на практически опит и вдъхновение на учениците е от съществено значение за тяхното развитие и бъдещ успех.