Награда за творчески принос на ПГЕЕ- Пловдив

ПГЕЕ- Пловдив получи награда за творчески принос в конкурса на Център за развитие на човешките ресурси и Европа Директно за ученическа разработка на тема „Зелени умения в моето зелено училище”
За да изразят своята загриженост за планетата и нейното бъдеще, за въздуха, водата и почвата, от които зависи нашето съществуване, както и за отговорността на всеки от нас, учениците от ПГЕЕ споделиха своите възгледи в разработките си.
Конкурсът акцентира върху теми като:
• Жизнената среда в моето училище;
• Природните/зелените кътове в училище и нашата грижа за тях;
• Значимостта на личния принос;
• Отговорни сме за бъдещето на планетата;
• Направихме си компостер;
• Какво ще стане, ако не вземем мерки;
• Нашите зелени герои.
Учениците и техните ръководители – инж.Нина Райчева и Савелия Бечева получиха сертификати и материални награди.
Разработките бяха оценени от комисия, състояща се от:
• Представител на Европа Директно Дупница;
• Представител на ЦРЧР;
• Представител на eTwinning България.
На всички участници от ПГЕЕ и техните ръководители пожелаваме висока мотивация в борбата за по-чиста и устойчива планета.