ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА

Ежегодно в последната сряда на месец февруари, в десетки страни се организира „Ден за борба с тормоза в училище“.
ПГЕЕ, гр. Пловдив за поредна година заяви своята позиция ПРОТИВ ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ и се включи в розовата инициатива.
Тормозът в училище е тема, за която не трябва да се говори само в училище, а и в семейството. Не трябва да забравяме, че възрастните в живота на децата са подкрепа, коректив и стимул за тяхното развитие, мотивация и адаптация в социалната среда.
Днешният ден е само повод да напомним, че от всички ни зависи какъв ще бъде животът ни занапред! Всички Ние, обединени срещу насилието и тормоза, правим стъпки към една безопасна и сигурна среда, защото твърдо казваме: „НЕ НА ТОРМОЗА И НЕ ЗА ДЕН!“