Участие на ПГЕЕ- Пловдив в IV регионална среща на иновативните училища от област Пловдив

Иновацията е искра на прозрение, което ни кара да изследваме проблем или феномен, който е актуален или ще се появи в бъдеще.
Иновативното училище е това училище, което се стреми към образование от нова перспектива.