„Трансверсалното образование- образованието на XXI век“

2

На 27.05.2015г в ПГЕЕ- Пловдив се проведе научна конференция с международно участие на тема: „Трансверсалното образование- образованието на XXI век”.

Гости на конференцията бяха: Хели Канкконен- учител по английски език от Финландия, Канелия Божинова-Славчева- методист от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Нина Райчева- представител на бизнеса и Красимира Кантарджиева- Мениджър на Discovery Learning Center. Беше реализирана и видеоконферентна връзка с директора  на френския лицей в гр.Анже- Мишел Бро, който направи кратки пояснения за същността на трансверсалното образование и плановото му въвеждане във френската образователна система.

3

Г-жа Канкконен представи структурата  на финландската образователна система и изясни планираните предстоящи промени в образованието, касаещи въвеждането на трасверсалното обучение.

Г-жа Корнелия Василева изнесе доклад за целите на трансверсалното обучение чрез трансверсални часове, същността на понятийния апарат, с който ще се борави, както и базовите комплексни компетентности, залегнали в основата на трансверсалното обучение.

Всички участници в международната конференция получиха сертификати за участие.

4

1