ПРИЕМ 2024/2025

Професионална гимназия по електротехника и електроника- гр. Пловдив предлага различни перспективи за своите ученици:
1. Да придобият актуални знания и практически умения в областта на електротехниката, електрониката, автоматиката и програмирането, с възможности за разнообразни кариерни пътеки в индустрията.
2. След успешно завършено обучение в гимназията, учениците могат да продължат образованието си във висши технически училища или университети.
3. Стажове и придобиване на практически опит във водещи компании от региона за бъдещата им кариера.
4. Стажове в страни от ЕС по програма Еразъм+.
5. Развитие на личностния потенциал на всеки ученик чрез извънкласни дейности, клубове, инициативи, спортни изяви, занимания по интереси, конкурси, състезания.
6. Работа с върхови технологии в бъдещия Център за високи постижения.
Станете част от нашата училищна общност!