Международен ден на жените и момичетата в науката

Обявен е от Общото събрание на ООН през 2015 г., Международният ден на жените и момичетата в науката се чества всяка година на 11 февруари. Този ден предоставя възможност да се припомни ключовата роля на жените и момичетата в научната и технологичната общност и необходимостта от засилване на тяхното участие. В тази връзка женският отбор по програмиране в ПГЕЕ през утрешния ден ще раздава флаери и ще разказва за ролята на жените в науката.