Женският отбор по програмиране на ПГЕЕ – Пловдив посети Центъра по растителна биология и биотехнология

Учениците придобиха знания в областта на биотехнологиите благодарение на техния домакин – д-р Веселин Петров. Разговорът обхвана темата за генните мутации и новите сортове растения, които се справят с климатичните промени на Земята.
Повод за срещата бе и обсъждане на разнообразни бъдещи проекти, които могат да бъдат реализирани чрез сътрудничеството на двете институции. Такова партньорство със сигурност ще обогати опита на учениците и ще подпомогне развитието на техните умения в две ключови сфери – програмирането и биотехнологиите. Ръководители на екипа са Магдалена Мъглижанова, Тодорка Добрева и Радостина Захариева- учители по програмиране в гимназията.