Инициатива на тема „Един нестандартен час по химия“

🌟 Благодарим на всички, които бяха с нас на вълнуващата инициатива на 19.01.24 г. на тема „Един нестандартен час по химия“! 🌐📚
🎓 Професионалната гимназия по електротехника и електроника – гр.Пловдив и Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ обединиха усилията си в едно уникално събитие, целящо обогатяване на образователния процес и взаимодействието между ученици и преподаватели.
🤝 Присъстващите се насладиха на:
– Увлекателно състезание, което насърчи креативността и стремежа към успех;
– Интересни опити и демонстрации, представени от ученици и университетски преподаватели;
– Обмен на опит и идеи, което създаде по-тясно взаимодействие между образователните институции.
Благодарим ви за активното участие и съпричастност! 🙌💡