Високи постижения за ПГЕЕ – Пловдив

На 24-та ученическа конференция УчИМИ към БАН в Благоевград, в условията на изключителна конкуренция на ученици от природо-математически гимназии в страната, учениците на ПГЕЕ отново потвърдиха, че са между най-добрите. Представянето на Атанас Чолаков от 11а клас бе оценено като отлично, получи медал и специална награда за проекта си „Приложение за разпознаване на обекти“. Ръководител на Атанас Чолаков е госпожа Марияна Христозкова. Представянето на разработката на Атанас Георгиев от 12б клас „Достъпна библиотека“ бе оценено като много добро.
Ръководител на ученика е госпожа Катя Семкова.
Радваме се на успехите им и им пожелаваме здраве и нови върхове!