Стартира ремонтът на физкултурния салон на ПГЕЕ

Днес е специален ден за Професионална гимназия по електротехника и електроника- гр. Пловдив, защото се даде старт за едно по-добро бъдеще за нашите ученици, реконструирането и модернизирането на цялата сграда на гимназията.
И както водата намира път там, където няма път нека дъждовното време бъде нашата символика за успеха на инициативата!
Събитието уважиха:
Илия Зюмбилев- Областен управител
Владимир Темелков -Заместник-кмет по образование и иновации
Георги Стаменов- Кмет на район централен
Иванка Киркова- Началник на РУО
Атанас Танчев- Изпълнителен директор на „Филкаб“
Георги Петков- Изпълнителен директор на „БТЛ индъстрийз“
Управителят, архитекти, конструктори и строителен надзор към ДЗЗД „СТРОИТЕЛСТВО ПГЕЕ – ПЛОВДИВ“