Проект „Дигитални умения в ерата на изкуствения интелект“

Приключи официалното награждаване на проекта „Дигитални умения в ерата на изкуствения интелект“. От 1100 учители и 7600 ученици от цялата страна Снежана Минчева и Илия Вълканов от 9а клас с ръководител инж. Здравка Георгиева спечелиха наградата на Prepodavame.bg и Yettel за иновативност и практическа приложимост, което ги подготвя за успешна и активна роля в обществото. Екипът благодари и на инж. Тодорка Добрева за оказаната подкрепа.
Изключително сме щастливи, че в условията на висока конкурентност в ПГЕЕ- Пловдив работят добри професионалисти и мотивирани ученици!