Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ донесе първо място, грамота и парична награда на учениците от 11 а клас от ПГЕЕ- Пловдив. Конкурсът е организиран от Министерство на здравеопазването в партньорство с Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта, Министерство на културата, Министерство на околната среда и водите, Държавна агенция за закрила на детето, Регионалния офис на Български младежки червен кръст и Световната здравна организация в България.
На 8.12.2023г. на специална церемония в гранд хотел София министърът на Здравеопазването връчи награди на отличените проекти.
Учениците Мариян Томов и Николай Кръстев получиха лично наградата от Министъра на здравеопазването проф. д-р Хинков.
Ръководител на проекта е госпожа Здравка Георгиева, старши учител по ИТ, в екип с Марина Петрова – старши учител по БЕЛ и инж.Тодорка Добрева – учител по програмиране.
Високото постижение отново ни дава повод за радост. Пожелаваме на нашите възпитаници и техните ръководители нови постижения и професионални успехи!