Младежки форум “Иновации и бизнес процеси”

На 30 ноември 2023 година се проведе младежки форум “Иновации и бизнес процеси”. Във форума участваха млади изследователи и специалисти, студенти и ученици от средни училища, университети и фирми.
Организатори на форума са сдружение „Научно-технически съюзи с ДНТ-Пловдив“, подкрепени от фондация „Еврика”. Форума се проведе в шест направления.
Ученици от ПГЕЕ – гр. Пловдив взеха участие с шест проекта в сесия “Автоматика и информационни технологии”.
Момчил Калестров, 10.А клас с проект MathTrix – A Math Game for Children, Атанас Чолаков, 11.А клас с проект “Приложение за разпознаване на обекти и засичане на движещи се обекти”,
Спасимир Павлов, Любомир Мичев, Илия Калев, Алберт Стоянов, 11.Б клас с проект “Smart Home – проектиране и програмиране”, Спасимир Павлов, 11.Б клас с проект ProtoPilot – създаване на учебно съдържание, Димитър Павлов, 11.Б клас с проект “Логически игра Ghosted”, Георги Шишков, 11.А клас с проект “Софтуер за банкова администрация”
Научното жури оцени високо представените проекти от ученици от ПГЕЕ – гр.Пловдив и препоръча те да продължат да се развиват и популяризират.
Журито е впечатлено от идеите, реализацията и професионалното представяне на проектите.
На призови места са класирани проектите на Атанас Чолаков от 11.А клас -първо място, получи грамота и парична награда и екипът на Спасимир Павлов, Любомир Мичев, Илия Калев и Алберт Стоянов от 11.Б клас – второ място, получи грамоти и парична награда.