„МОГА И ЗНАЯ КАК“ – училищен кръг

На 5 декември 2023 г. в ПГЕЕ – гр. Пловдив се проведе тринадесетото издание на състезанието по приложна електроника „МОГА И ЗНАЯ КАК“ – училищен кръг.
Състезанието по регламент е от две части – тест и практическа задача. Участниците са ученици от IX, XI, XII клас, от специалности: „Компютърни мрежи“, „Компютърна техника и технологии“ и „Микропроцесорна техника“. Състезанието е ежегодно и се провежда с цел да се мотивират учениците за професионална реализация по изучаваните професии и да се осигурят условия за прилагане на знанията и уменията на учениците в конкурентна среда.
На първо и второ място от първа възрастова група се класираха: Кирил Каменов, IX клас, Васил Митев, IX клас, а от втора възрастова група Хари Елмокян XII клас и Станислав Георгиев XI клас.
Пожелаваме им успех на регионалното състезание!