Бинарен урок „AI и роботи“

Родители, учители и ученици на открит бинарен урок „AI и роботи“ с ръководители Мария Миланова и инж.Нина Райчева.
Учениците от IX б клас дискутираха на английски език за ползите и риска от използването на AI и роботите. Родителите дадоха положителна обратна връзка и споделиха своето удовлетворение от проведения час.
Перспективата за използване на новите технологии е основната посока за бъдещо развитие.