Инициативи на библиотеката

Инициатива по случай Ден на доброто /13.11./се проведе в училищната библиотека с 9д клас и г-жа Светла Стойнова на 15.11. Учениците бяха запознати от училищният библиотекар Петя Нейчева с историята на този ден, а те разказаха какви добри дела са извършили. Проведе се кратка беседа за това защо трябва да бъдем добри и да правим добро. Прочетени бяха няколко истории за доброто, от които учениците се поучиха, а и придобиха нови знания. Инициативата се проведе и под знака на Деня на четенето, който ще се проведе за първи път на 17.11.2023г. в страната.
„Четенето дава възможности и отваря хоризонти“.
Това е мотото на първият Ден на четенето в България, който се проведе на 17.11.2023г. и организиран от фондация “ Четене“ в сътрудничество с фондация „Детски книги“ и Сдружение „Книги и четене“. ПГЕЕ се включи също в инициативата. Организирано бе литературно четене с 10г клас и г-жа Диана Бочукова. Училищният библиотекар Петя Нейчева запозна учениците с идеята за този ден. Четоха се „Сонети“ от Шекспир и стихотворения от български автори и научно-популярни истории.