Четвърти национален конкурс „Времена и будители“ – 2023 г.

Пореден успех за учениците от ПГЕЕ, взели участие в Четвърти национален конкурс „Времена и будители“ – 2023 г., посветен на просветни дейци, свързани с борбите за национално освобождение и независимост. Кеми Колева, Снежана Минчева, Даниела Трайкова, Илия Вълканов и Атанас Йотов от 9 А клас, под ръководството на г-жа Анелия Попова, получиха грамоти в категория „Презентации“ за творческата си изява. Още едно доказателство за многостранните интереси на нашите ученици и не на последно място, чувството им на национална гордост и принадлежност.