CodeWeek ПГЕЕ- кодира 2023

Днес в ПГЕЕ бяха организирани активности, с цел насърчаване интереса и уменията в областта на програмирането и Информационните технологии. Учениците от 8 клас на специалност „Приложно програмиране“ се вдъхновиха да научат повече от по-големите бъдещи програмисти. Представени бяха игри и приложения, интересни проекти, спечелили награди на престижни състезания, както и споделени знания и опит.
Инициативата Code Week е изключително полезна, защото популяризира програмирането, насърчава цифровата грамотност и повишава мотивацията за изучаване на нови технологии. Състезанието „В света на програмирането“ между учениците от XIIб клас също бе организирано в седмицата на кодирането. Младежите, разделени на два отбора, участваха в решаването на задачи, свързани с шифриране и дешифриране на текстови съобщения, създаване на интернет сайт по задание и проектиране на схеми с микроконтролерна развойна платка Arduino UNO и сензори. Всички участниците се представиха отлично и получиха дигитални сертификати за участие.
Благодарности на инж. Марияна Христозкова, Здравка Георгиева, инж. Ивайло Иванов- учители по програмиране и ИТ в гимназията, за организацията на събитието.