ERASMUSDAYS 2023

На 12.10 ПГЕЕ- Пловдив отбеляза деня на европейската мобилност.
#ErasmusDay e възможност за участниците да открият нови култури, да подобрят своите езикови и междукултурни умения, да развият своята пригодност за заетост и да споделят европейските ценности на толерантност, уважение и многообразие.
На днешното събитие бе подчертана важността на международната обмяна и сътрудничество в образованието. Учениците, участвали в европейски мобилности демонстрираха умения, споделиха успешни истории и ползите от международна мобилност и сътрудничество.